PřF UP Olomouc, září 2019                                                   

 


Letní škola matematiky se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Každý ročník je tedy jedinečný, reagujeme totiž na náměty a připomínky účastníků předchozích ročníků.

 

Aktuality:

7. 6. 2019

Byl stanoven termín pro sedmý ročník Letní školy matematiky. Letní škola matematiky 2019 bude probíhat ve dnech

9. 9. - 13. 9. 2019.

Už přijímáme přihlášky na letošní ročník LŠM, takže neváhejte a přijďte si s námi nejen zopakovat středoškolskou matematiku, ale také se seznámit s budoucími spolužáky i studenty z vyšších ročníků.