PřF UP Olomouc, září 2020                                              

 


Letní škola matematiky se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Každý ročník je tedy jedinečný, reagujeme totiž na náměty a připomínky účastníků předchozích ročníků.

 

Aktuality:

6. 12. 2019

Byl stanoven termín pro osmý ročník Letní školy matematiky. Letní škola matematiky 2020 bude probíhat ve dnech

7. 9. - 11. 9. 2020.

Už přijímáme přihlášky na letošní ročník LŠM, takže neváhejte a přijďte si s námi nejen zopakovat středoškolskou matematiku, ale také se seznámit s budoucími spolužáky i studenty z vyšších ročníků.